เว็บไซต์เก่า

ได้รับรางวัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women is Science) สาขา Life science จากบริษัท ลอรีอัล จำกัด และสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการแห่งชาติ