เว็บไซต์เก่า

ได้รับรางวัล อันดับ 3 ในการนำเสนอ Poster Presentation เรื่อง INDUCTION OF MASPIN IN ORAL CARCINOMA CELLS BY TGF- 1 (Kongthawat Chairatvit, Nahathai Dukaew, Sirinthip Choonate, Ariyaphong Wongnappavich) Faculty of Dentistry Mahidol University