เว็บไซต์เก่า

ได้รับรางวัล อันดับ 1 ในการนำเสนอ Oral Presentation เรื่อง Different photobiomodulations of light emitting diodes on chondrocyte proliferation and matrix accumulation (Duymanee Seriwatanachai, Nattapong Khamcha, Kanokwan Subrungroj, Anak Khantachawana, Peerapong Santiwong) Faculty of Dentistry Mahidol University