เว็บไซต์เก่า

ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 (3rd Place Undergraduate Poster Award) เรื่อง In Vitro Evaluation of Local Antibiotic Delivery by a Fibrin Hydrogel