เว็บไซต์เก่า

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น ผลงานเรื่อง In vitro antimicrobial activity of chitosan mouthwash against Streptococcus mutans and Lactobacillus casei