เว็บไซต์เก่า

ผู้ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (นักวิจัยทั่วไป) เรื่อง “Characterization of Cells Occupying the Pulp Space of Ectopically Transplanted Human Teeth in Rodents”