เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำเสนอบทความวิจัยยอดเยี่ยม ในหัวข้อ “ประสิทธิผลของนาโนซิลเวอร์ฟลูออไรด์ในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์ม”