เว็บไซต์เก่า

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Poster Presentation โครงการวิจัย comparison of the Effects of Intra-radicular Materials on the Incidence of Fatal Root Fracture in Immature Teeth Treated with MTA Apexification : A Retrospective Study