เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผศ.ทพ.ม.ล. ธีรธวัช ศรีธวัช (ผู้ประดิษฐ์หลัก) และผู้ประดิษฐ์ร่วมได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ดวงตาเทียมชนิดสามมิติ