เว็บไซต์เก่า

ผลงานการประดิษฐ์ แผ่นยางกันน้ำลายสไตรีนิกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (วัสดุพอลิเมอร์ปลอดการแพ้)