INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิงการแข่งขัน “ขี่ม้า” เหรียญทองแรกของทัพนักกีฬามหิดล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Game” มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ