เว็บไซต์เก่า

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิงการแข่งขัน “ขี่ม้า” เหรียญทองแรกของทัพนักกีฬามหิดล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Game” มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ