เว็บไซต์เก่า

10.มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เช่น ฝาครอบใบเลื่อย ชุดเฟือง ฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้า หรืออุปกรณ์ช่างต่าง ๆ เป็นต้น

10.มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เช่น ฝาครอบใบเลื่อย ชุดเฟือง ฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้า หรืออุปกรณ์ช่างต่าง ๆ เป็นต้น

10.1 จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment : PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของนักศึกษาทันตแพทย์ เช่น การสวมถุงมือ การสวมแมสค์ การสวมเสื้อคลุม หน้ากาก หมวก เป็นต้น
10.2 การดูแลและควบคุมสิ่งแวดล้อม (Environmental Cleaning) เลือกใช้วัสดุปกคลุมพื้นผิวที่จะมีการปนเปื้อนในระหว่างการบำบัดรักษา โดยเฉพาะพื้นผิวที่ทำความสะอาดได้ยากเช่น ด้ามจับโคมไฟส่องปาก หัวดูดน้ำลาย ด้ามหัวขูดหินปูน ปุ่มปรับเก้าอี้ เป็นต้น การทำความสะอาดและทำลายเชื้อบนพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนด้วยสารเคมีสำหรับทำความสะอาดและทำลายเชื้อพื้นผิว และควรสวมถุงมือก่อนการทำความสะอาดทุกครั้ง
10.3 จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองในห้องปฏิบัติการ (Personal Protective Equipment : PPE)สำหรับนักศึกษาช่างทันตกรรมในขณะที่เรียนในห้องปฏิบัติการ เช่น หน้ากาก หมวก เป็นต้น
10.4 จัดให้มีชุดป้องกันอัคคีภัย (SCBA) สำหรับนักผจญเพลิงของคณะทันตแพทยศาสตร์
10.5 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันงานช่างซ่อมบำรุง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย