INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
10.มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เช่น ฝาครอบใบเลื่อย ชุดเฟือง ฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้า หรืออุปกรณ์ช่างต่าง ๆ เป็นต้น

10.มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เช่น ฝาครอบใบเลื่อย ชุดเฟือง ฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้า หรืออุปกรณ์ช่างต่าง ๆ เป็นต้น

10.1 จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment : PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของนักศึกษาทันตแพทย์ เช่น การสวมถุงมือ การสวมแมสค์ การสวมเสื้อคลุม หน้ากาก หมวก เป็นต้น
10.2 การดูแลและควบคุมสิ่งแวดล้อม (Environmental Cleaning) เลือกใช้วัสดุปกคลุมพื้นผิวที่จะมีการปนเปื้อนในระหว่างการบำบัดรักษา โดยเฉพาะพื้นผิวที่ทำความสะอาดได้ยากเช่น ด้ามจับโคมไฟส่องปาก หัวดูดน้ำลาย ด้ามหัวขูดหินปูน ปุ่มปรับเก้าอี้ เป็นต้น การทำความสะอาดและทำลายเชื้อบนพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนด้วยสารเคมีสำหรับทำความสะอาดและทำลายเชื้อพื้นผิว และควรสวมถุงมือก่อนการทำความสะอาดทุกครั้ง
10.3 จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองในห้องปฏิบัติการ (Personal Protective Equipment : PPE)สำหรับนักศึกษาช่างทันตกรรมในขณะที่เรียนในห้องปฏิบัติการ เช่น หน้ากาก หมวก เป็นต้น
10.4 จัดให้มีชุดป้องกันอัคคีภัย (SCBA) สำหรับนักผจญเพลิงของคณะทันตแพทยศาสตร์
10.5 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันงานช่างซ่อมบำรุง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย