เว็บไซต์เก่า

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรม “มหิดลเพื่อสังคม” (Mahidol for social engagement)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดกิจกรรม “มหิดลเพื่อสังคม” (Mahidol for social engagement) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 แก่ประชาชนที่สนใจ โดยมีกิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพปากและฟัน
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์และสาธารณสุข จนเป็นที่ประจักษ์ และทรงได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 27 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ออกให้การรักษาทางทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ออกให้การรักษาทางทันตกรรม ครั้งที่ 3/2566 แก่ครู และนักเรียน ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 29 ปี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 29 ปี และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ณ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

งานมหิดลวิชาการ “เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ในงานมหิดลวิชาการ “เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2566 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนกันยายน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนกันยายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรวิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายาที่เกิดภายในเดือนกันยายน เข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเล่นเกมชิงรางวัล ผู้บริหารร่วมอวยพรวันเกิด พร้อมจับฉลากมอบรางวัลพิเศษ ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (วิทยาเขตพญาไท) และ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (วิทยาเขตศาลายา)

คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากคลองบางปลากด ระดับชั้นเด็กเล็ก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากคลองบางปลากด ระดับชั้นเด็กเล็ก
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ จำนวน 56 คน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและสนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ

สนใจเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสิรินธรทันตพิพิธ
สามารถติดต่อสอบถามผ่านข้อความทาง
facebook สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum
หรือโทร 02-200-7653 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแรลลี่ เส้นทางคณะทันตแพทยศาสตร์ – กาญจนบุรี (River Kwai Village)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ นายกสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันแรลลี่เส้นทางคณะทันตแพทยศาสตร์ – กาญจนบุรี (River Kwai Village) จากนั้นศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีสมาชิกสโมสรฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 จัดโดยสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดย
ท่านประธานเจริญ สิริวัฒนภักดี และ
คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา สำหรับทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship ประจำปี 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา สำหรับทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship ประจำปี 2566 สำหรับผู้สมัครรับทุนจากสถาบันที่เป็นสมาชิก IDCMR (International Dental Collaboration of Mekong River Region) โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันสมาชิก IDCMR เข้าร่วมทุนฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 8 คน ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566 ตามรายชื่อดังนี้

 

Dr. Hein Min Zaw อาจารย์ จาก University of Dental Medicine, Mandalay, Myanmar สาขาวิชาที่ศึกษาดูงาน Mini Research: Oral Medicine and Periodontology

 

Dr. Bo Shishi อาจารย์ จาก School of Stomatology, Kunming Medical University, China สาขาวิชาที่ศึกษาดูงาน Continuing Education in Dentistry: Advanced General Dentistry

 

Dr. Tan Su Keng อาจารย์ จาก Faculty of Dentistry, Universiti Teknologi MARA, Malaysia สาขาวิชาที่ศึกษาดูงาน Continuing Education in Dentistry: Oral and Maxillofacial Surgery

 

Dr. Tian Jingjun อาจารย์ จาก School of Stomatology, Kunming Medical University, China สาขาวิชาที่ศึกษาดูงาน Continuing Education in Dentistry: Orthodontics

 

Dr. Saw Yu Nwe อาจารย์ จาก University of Dental Medicine, Yangon, Myanmar สาขาวิชาที่ศึกษาดูงาน Continuing Education in Dentistry: Pediatric Dentistry

 

Dr. Dinh Thanh Thuy อาจารย์ จาก School of Dentistry, Hanoi Medical University, Vietnam สาขาวิชาที่ศึกษาดูงาน Continuing Education in Dentistry: Prosthodontics

 

Ms. Mong Lyly นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จาก Faculty of Odonto-Stomatology, University of Health Sciences, Cambodiaสาขาวิชาที่ศึกษาดูงาน Professional Experience for Dental Students

 

Ms. Phetmany Sayakone นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จาก Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Lao PDR สาขาวิชาที่ศึกษาดูงาน Professional Experience for Dental Students

 

โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว

 

ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น IDCMR นี้ จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทันตบุคลากรในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ของ IDCMR ซึ่งเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิก เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนในการศึกษาและการวิจัยในด้านสุขภาพช่องปากในภูมิภาค