เว็บไซต์เก่า

หน่วยประยุกต์วิจัยเชิงพาณิชย์

หน่วยประยุกต์วิจัยเชิงพาณิชย์

แนะนำหน่วยงาน

หน่วยประยุกต์วิจัยเชิงพาณิชย์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย เป็นงานที่อยู่ภายใต้ สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลักในด้าน การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม ภายใต้ ร้าน M-Dent และภารกิจ ด้านการบริหารจัดการ คลังฝากขาย (ERP-IM คลัง 1D01)

 

โดยหน่วยประยุกต์วิจัยเชิงพาณิชย์ ดูแลด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ออกร้านในงานวิชาการต่างๆ ดูแลบริหารจัดการ คลังฝากขาย ERP-IM คลัง 1D01 สถานที่ตั้งร้าน M-Dent Shop by Mahidol อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1