เว็บไซต์เก่า

งาน เดิน-วิ่งการกุศล ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ

MU DENT faculty of dentistry

งาน เดิน-วิ่งการกุศล ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ

เดิน วิ่ง การกุศลเพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย “ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบ 50 ปี และเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการรักษาโรคในช่องปากแก่ผู้ป่วยสูงวัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย “ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พุทธมณฑล มีนักวิ่งกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย “ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 10 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร, 3 กิโลเมตร และ VIP (ทุกระยะทาง) และกลุ่มนักวิ่งพิเศษทางการมองเห็น/การเคลื่อนไหว เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการรักษาโรคในช่องปากแก่ผู้ป่วยสูงวัย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นกิจกรรมหนึ่งในวาระเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ และที่ปรึกษาคณบดี เข้าร่วมวิ่งในประเภทระยะทาง 3 กิโลเมตรด้วย โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 2,000 คน ผู้ชนะการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย “ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทชาย Overall คุณ โทมัส มูลี ประเภทหญิง Overall คุณ นุดา แซ่โล่ วสุจินดา

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด