เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานเดิน-วิ่ง การกุศล “MU Charity 2020 : Run For Fund”

MU DENT faculty of dentistry

งานเดิน-วิ่ง การกุศล “MU Charity 2020 : Run For Fund”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.00 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

สมัครได้ที่ : http://foundation.mahidol.ac.th/mucharityrun/index.php/about
หรือสอบถามโทร. 083-1771906, 02-8496359, 02-8496111