เว็บไซต์เก่า

งานด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (M Dent Shop)

MU DENT faculty of dentistry

งานด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (M Dent Shop)

ติดต่อเรา

ร้าน M-Dent Shop By Mahidol อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-200-7631 โทรสาร 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน 7631

งานด้าน: การสั่งซื้อ / ใบเสนอราคา

ติดต่อ : นางสาวสุภาวิดา ขุนลึก
E-mail : supawida_noo_mild@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-200-7631

งานด้าน: การสั่งซื้อ / การจัดส่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อ : นายมโนพัศ แป้นเมือง
E-mail : nosto24@hotmail.com

โทรศัพท์ 02-200-7631

การขออนุเคราะห์ (เฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์เท่านั้น)

ติดต่อได้ที่: โทรศัพท์ 02-200-7630

QR CODE
แบบประเมินความพึงพอใจ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFHu1k8NkdGhOCphTLf_PHUBtwsBDkavpZGkpRXQG-LidPsQ/viewform

การจัดส่งไปรษณีย์

จัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์ทุกวันศุกร์
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดราชการ)