เว็บไซต์เก่า

คำแนะนำการปฎิบัติตนสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน เมื่อกลับไปพักรักษาต่อที่บ้าน

MU DENT faculty of dentistry

คำแนะนำการปฎิบัติตนสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน เมื่อกลับไปพักรักษาต่อที่บ้าน