เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญร่วมชมรายการ “ปันฝันปันยิ้ม” ตอนโครงการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.05 น.

MU DENT faculty of dentistry

ขอเชิญร่วมชมรายการ “ปันฝันปันยิ้ม” ตอนโครงการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.05 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ

ณ บ้านเฟื่องฟ้า นนทบุรี ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5

ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.05 น.